Os Manus
Natureza Inversa, 2021
Mista
72 x 25 x 30 cm
8/38
2.5 m
Natureza Inversa