Mira Bernabeu - Selección de obras

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 22, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 21, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 20, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 19, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 18, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 17, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 16, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 15, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 14, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 13, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 12, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm

Mira Bernabeu

Sistema inherente. Interpretación # 11, 2016-2017

 

Impresión digital, copia Ultrachrome sobre papel ilford

32.7 x 60.7 cm